<<< Return to Sarve Samachar
 Ganesh Visarjan ? Lord Ganesha Immersion dates in 2008
 Ganpati Visarjan or Nimajjan 2009 after Ganesh Chaturthi Puja? Vinayaka Immersion dates
 Symbolism of Ganapati Visarjan - Why is Ganesha idol immersed in Water after Ganesh Chaturthi festival?
 Watch Ganesh Immersion Live Online on September 8, 2014 from Mumbai ? Ganapati Visarjan Live Streaming
 Ganesh Visarjan Mantras and Procdure ? How to immerse Ganesha after Chaturthi Puja?