<<< Return to Sarve Samachar
 Shani for Kanya Rashi ? Sani or Saturn Transition for Kanni Rasi
 Shani for Simha Rashi ? Sani or Saturn Transition for Simma Rasi
 Shani for Meena Rashi ? Sani or Saturn Transition for Meenam
 Shani for Kumbha Rashi ? Sani or Saturn Transition for Kumbham
 Shani for Makar Rashi ? Sani or Saturn Transition for Makaram